Welkom op de website van Mark Reijnen

Mark studeerde aan het Conservatorium van Tilburg achtereenvolgens Docent Muziek, Jazz Piano en Theorie der Muziek. Zijn Bachelor of Music in Education met bijvak Jazz Piano (docenten: Randal Corsen en Jeroen van Vliet) behaalde hij in 2008 met aantekening Cum Laude waarna hij zijn studerende activiteiten voortzette in een studie Jazz Piano bij Jeroen van Vliet. In datzelfde jaar wist hij de Jacques de Leeuwprijs voor Jong TopTalent in de wacht te slepen in de docerende categorie. Een prijs voor de meest veelbelovende talenten in de afstudeerfase van een kunstopleiding In 2009 kreeg Mark de mogelijkheid om via een pre-Master traject te worden toegelaten tot de Master Theorie der Muziek. Deze Master heeft hij in 2012 succesvol afgesloten met een onderzoek naar transformaties in het muziektheoretisch onderwijs. Inmiddels is Mark volop werkzaam (geweest) als pianist, arrangeur, dirigent van diverse koren en gezelschappen en vooral als docent. In 2007 kreeg Mark een positie aangeboden als theoriedocent binnen de vooropleiding van het conservatorium in Tilburg. Dit heeft zich uitgebreid naar een functie waarin hij lesgeeft aan niet alleen de vooropleiding, maar ook de opleiding Docent Muziek, de opleiding Jazz, en de opleiding Muziektheater. Zijn belangrijkste lesactiviteiten zijn het doceren van Solfège, Harmonieleer, Analyse, Muziekgeschiedenis en Praktische Harmonie aan de Piano. Binnen de minor Kunst, Cultuur en Onderzoek is Mark werkzaam als onderzoekscoach, en ook binnen de Bachelor Docent Muziek is Mark werkzaam als onderzoekscoach bij de afstudeer-scripties. Naast deze docerende werkzaamheden is Mark actief als uitvoerend coördinator van de opleiding Docent Muziek.